Systematiserede og gennemprøvede øvelser anvendes til træning af de visuelle færdigheder. Balance og koordination hænger uløseligt sammen med synet og er derfor også en naturlig del af både test og træning.

 

Formålet med synstræningen er at optimere de synsmæssige funktioner, så det bliver lettere at imødekomme de krav, der stilles til synet i hverdagen (f. eks. i forbindelse med læsning, skærmarbejde, bilkørsel og sportsudøvelse). Samtidig er det et mål at reducere de gener, der er forbundet med det ringe samsyn.

Der arbejdes med følgende visuelle funktioner :

  • Øjenbevægelserne
  • Fokuseringen
  • Fikseringen
  • Afstandsbedømmelsen
  • Det perifere syn