Hvordan foregår det?

Træningen foregår som en kombination af kliniktræning (typisk med 3-4 ugers mellemrum) og daglig hjemmetræning (15-20 minutter). Ved synsundersøgelsen vil vi forsøge at fastlægge, hvor lang tid forløbet vil strække sig over. Varigheden af træningsforløbet er afhængig af synsproblemet, men selvfølgelig også af træningsindsatsen hjemme.

Ved klinikbesøgene følges op på hjemmetræningen, og der instrueres i nye hjemmetræningsøvelser. Øvelserne afpasses i sværhedsgrad, så der hele tiden er en udfordring i den enkelte øvelse.

Formålet med øvelserne er at forbedre de visuelle færdigheder én for én. Størstedelen af øvelserne er designet, så der opnås feedback – det vil sige, at udøveren selv kan ”registrere” fremgang undervejs.

Træningsprogrammet tilpasses individuelt, og øvelsernes sværhedsgrad tilpasses alder og niveau.

De visuelle færdigheder trænes, til de er automatiserede, således at der skal anvendes mindst mulig bevidst energi på synet.

Man kommer ikke ”sovende” til et velfungerende samsyn. Træningen kræver en vis portion motivation og opbakning (børn). Det gode er, at når samsynet først fungerer godt, er risikoen for tilbagefald lille, og det vil derfor sjældent være nødvendigt at holde træningen ved lige.