Samsynsproblemer

Et dårligt fungerende samsyn kan betyde, at daglige aktiviteter bliver besværlige.

Der findes en lang række af mulige symptomer på samsynsproblemer :

 • Hovedpine i forbindelse med eller efter koncentreret nærarbejde (f. eks. læsning, edb)
 • Dårlig koncentration
 • Teksten flyder sammen – urolige bogstaver
 • Det ene øje lukkes eller dækkes
 • Linjer springes over eller genlæses
 • Kort læseafstand
 • Langsom læsehastighed
 • Fokuseringsbesvær – tager tid at omstille synet fra kort til lang afstand eller omvendt
 • Dobbeltsyn
 • Øjnene løber i vand
 • Svært at gribe en bold
 • Svimmelhed / køresyge
 • Vanskeligheder med at vænne sig til brilleglas med glidende overgang
 • Vanskeligheder med at orientere sig i trafikken

Hvis man igennem længere tid oplever nogle af ovenstående gener, kan det være en god ide at få foretaget en grundig synsundersøgelse, hvor der lægges vægt på undersøgelse af samsynet.

De mest almindelige samsynsrelaterede årsager til synsproblemer er :

 • Øjenmotoriske problemer, hvor øjenbevægelserne er upræcise, ujævne og urolige
 • Fokuseringsvanskeligheder, hvor der er en utilstrækkelig eller langsom fokusering
 • Fikseringsvanskeligheder, hvor det er vanskeligt at holde øjnene rettet mod samme punkt
 • Konvergensproblemer, hvor der er problemer med at holde øjnene indaddrejet ved syn på kort afstand

De fleste samsynsproblemer kan afhjælpes ved hjælp af synstræning, hvor de visuelle færdigheder forbedres.