Syn og samsyn

Synet er en kompleks proces, der involverer mange synsfunktioner :

 • Fiksation, som er et udtryk for evnen til at rette øjnene mod samme punkt
 • Motilitet, som er et udtryk for øjenbevægelser herunder : hurtige og præcise skift og jævne følgebevægelser
 • Akkomodation eller fokusering, som angiver øjnenes evne til at stille skarpt på forskellige afstande
 • Konvergensevne, der fortæller noget om øjnenes evne til indaddrejning ved syn på kortere afstande
 • Stereopsis, som har med vores tre-dimensionelle syn at gøre
 • Visuel perception, dvs. forståelse og bearbejdning af det sete
 • Visuel-motorisk integration, hvor syn og bevægelse samordnes

Samsynet er et udtryk for øjnenes evne til at samarbejde. Forudsætningen for et godt samsyn er først og fremmest to raske øjne. En stor del af de visuelle færdigheder beskrevet ovenfor har betydning for kvaliteten af samsynet. Et godt samsyn kan give os mange fordele i hverdagen :

 • Lettere læseindlæring
 • Bedre læseevne
 • Større læsehastighed
 • Større udholdenhed ved krævende nærarbejdsopgaver
 • God afstandsbedømmelse
 • Bedre balance
 • Bedre orienteringsevne
 • Bedre sportspræstationer

Et godt samsyn er ikke en selvfølge. Omkring 15 % af alle børn og voksne har samsynsproblemer.