Synssansen er menneskets vigtigste kilde til informationer. Omkring 80 % af de sanseindtryk, vi modtager, kommer via synet.
Et godt syn har derfor en stor værdi for os i hverdagen.

Udover det at se tydeligt bidrager selve samsynet til et velfungerende syn. Samsynet er et udtryk for øjnenes evne til at samarbejde.

En god øjenkoordination, en god fokuseringsevne og præcise øjenbevægelser er med til at give os et problemfrit syn på jobbet, i skolen, i trafikken og under udøvelse af sport.

Et godt samsyn er ikke en selvfølge. Undersøgelser viser, at omkring 15% af alle børn og voksne har samsynsproblemer i et eller andet omfang. Samsynsproblemer kan foranledige mange gener i hverdagen. F.eks kan læsning blive besværligt. De fleste samsynsproblemer kan afhjælpes ved hjælp af samsynstræning.