Indlæring

Samsynsproblemer er en ofte overset årsag til, at ellers kvikke børn har besvær med læsning og indlæring i skolen.

De fleste børn har allerede inden skolestart fået undersøgt, om de er i stand til at se skarpt på lang afstand. Synet består dog af mere end en god synsskarphed på afstand, og i forbindelse med læsning spiller visuelle færdigheder som fokusering, øjenbevægelser og øjenkoordination en stor rolle. For eksempel kan et barn, der ser tydeligt på tavlen, samtidig have problemer med sløret syn, øjenspændinger, hovedpine eller træthed under læsning tæt på, på grund af problemer med øjenkoordinationen.

Disse problemer kan være med til at reducere børns opmærksomhed, forståelse og generelle præstationer i skolen.

En synsundersøgelse vil afdække, om barnets indlæringsproblemer hænger sammen med svagheder i det visuelle system, og om synstræning vil kunne afhjælpe disse.