Priser

Udgangspunktet for synstræningen er en grundig synsundersøgelse. Synsundersøgelsen varer op til 1 ½ time og her testes udover synsskarphed og brydningsforhold de forskellige synsmæssige færdigheder:

  • Fokuseringsevnen
  • Øjnenes samarbejde
  • 3-D synet
  • Det perifere syn
  • Koordination (syn og bevægelse)
  • Balancen

Under undersøgelsen afdækkes eventuelle svagheder, og er der behov for synstræning planlægges et individuelt træningsforløb.

Priser

Synsundersøgelse Kr. 1400,-
Synsundersøgelse for 3. parts betaler (Inklusiv rapport og administration) Kr. 2300,-
Skriftlig redegørelse for resultatet af synsundersøgelsen Kr. 900,-
Grundpakke 5 besøg: Individuelt tilrettelagt træningsforløbm inklusiv Eyebab (3 apps i 12 mdr)  Kr. 6900,-
Grundpakke 5 besøg for 3. partsbetaler (Inklusiv rapport og administration) Kr. 7800,-
Supplerende individuel kliniktræning á 50 min. Kr. 1300,-
Eyebab opgradering (Op til 8 apps i 12 mdr) Kr 500,-
Eyebab opgradering (Alle apps i 12 mdr) Kr 1000,-
Forlængelse af Eyebab udover 12 mdr Kr 500,-
Attest, udfærdigelse og forsendelse Kr. 500,-
Skriftlig fremsendelse af journalkopi og lignende Kr. 300,-

Ovennævnte træningsforløb er baseret på instruktion i øvelser og opfølgning i klinikken samt hjemmetræning. Træningsforløb baseret udelukkende på træning i klinikken, kan også tilbydes efter behov.

Betaling

Der skal gøres opmærksom på, at betaling altid sker forud, og at der tages imod Dankort og kontant betaling.

Ovennævnte priser inkluderer udlån af diverse træningsudstyr som: træningsklapper, træningsbriller, prismeglas, bolde, balancebrædder m.m.

Afbud til reserverede tider

Indtil 2 dage før Uden beregning
1 dag før eller på dagen Kr. 400,-

Gå tilbage