Fibromyalgi forskningsprojekt

 

Vi er et forskningsteam bestående af 3 klinikker, hvor neuro-optometrister og en optometrist som er i gang med at lave et projekt omkring rehabilitering af fibromyalgi-patienter. Her på klinikken er det Karsten Ehmsen og Peter Vajhøj, der er med i projektet.

I vores kliniske arbejde har vi erfaret, at fibromyalgi-patienter ofte har en del visuelle symptomer.

Vi ønsker derfor at undersøge, om neuro-optometrisk rehabilitering forestået af neuro-optometrister kan føre til en bedring af symptomerne. En af neuro-optometristerne i forskningsgruppen, der selv har diagnosen fibromyalgi, har taget initiativ til at samle forskningsgruppen.

En stor del af symptombilledet for fibromyalgi-patienterne minder meget om det, hjernerystelsespatienter med senfølger har. Vi har i klinikken stor erfaring med at hjælpe hjernerystelsesramte med visuelle symptomer gennem neurooptometrisk rehabilitering; en behandling som for nylig er blevet en del af de nye kliniske retningslinjer for  jernerystelsesramte.

Vores hypotese er, at fibromyalgipatienter også vil kunne have gavn af neuro-optometrisk rehabilitering.

 

Studiet er delt op i 3 dele;

1. Spørgeskemaundersøgelse blandt fibromyalgi-patienterne omkring deres visuelle symptomer, smertegrad og skadeshistorik.

2. Et pilot-studie, hvor vi undersøger en række tilfældigt tilmeldte patienter. Herefter starter patienterne op i et neuro-optometrisk rehabiliteringsforløb på 4 måneder.

3. Patienterne undersøges igen, og data bliver behandlet. Alle data bør være indsamlet i oktober 2021, hvorefter databehandlingen starter.