Camilla Seidl

Efter at vores søn har afsluttet et helt fantastisk træningsforløb hos dig, vil jeg blot hermed takke for din hjælp til at få Frederiks samsynsproblem kureret.

Frederik har selvfølgelig en stor del af æren for det gode resultat, da han i hele forløbet selv har trænet sine øjne dagligt, men uden dine anvisninger, inspiration og støtte, ville Frederik stadig kæmpe med følgerne af et dårligt samsyn.

Efter hans øjne virker optimalt er hans golf-handicap væsentligt forbedret, ligesom han uproblematisk læser undertekster på tv samt læser bøger uden besværligheder. Han har således fået "et nyt liv".

Tusind tak!